• PROFESJONALIZM

  sumienność, zaufanie

O NAS

Poznajmy się!

Firma GEOPIOM – Usługi Geologiczne powstała w 2010 roku.

Założona została przez absolwenta Akademii Górniczo Hutniczej, wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na specjalności Hydrogeologia i Geologia Inżynierska.

Kilkuletnie doświadczenie w badaniach terenowych oraz przy dokumentowaniu zapewniają solidność wykonania wszelkich powierzonych zadań.

Celem firmy jest ciągłe doskonalenie dążące do sukcesywnego poprawiania jakości oferowanych usług.

O nas
Lata doświadczeń

lat doświadczenia

Rozwój

ciągły rozwój

Realizacje

zrealizowanych zleceń

wysoka jakość usług

wysoka jakość usług

Ceny

Konkurencyjne ceny

OFERTA

Co możemy dla Ciebie zrobić?

WIERCENIA

geotechniczne, geologiczno-inżynierskie

DOKUMENTACJE

geologiczno-inżynierskie, hydrogelogiczne

PROJEKTY

prac geologicznych, hydrogelogicznych

OPINIE

geotechniczne i geologiczne

NADZORY

wykonywania robót ziemnych podczas budowy, odbiory wykopów

BADANIA

zagęszczenia gruntów sondą dynamiczną HMP-LFG 4 PRO D/PC+GPS

DORADZTWO

inżynierskie w zakresie geologii i hydrogeologii

OFERTA SPECJALNA

badanie gruntu przed zakupem działki

REALIZACJE

Zapoznaj się z naszymy realizacjami

2016

 • Obsługa geotechniczna budowy stacji transformatorowej w miejscowości Młyny dz. nr ew. 123/60
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku magazynowego przy ul.Krakowskiej w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy budynku basenu w miejscowości Racławice na działce nr ew.784
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową w Starym Mieście na działce nr ew.3029/3
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku usługowego w miejscowości Nowe Sioło, dz. nr ew. 123/14
 • Opinia geotechniczna dla przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej na ul.Polnej w Biłgoraju
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy dwóch hal produkcyjnych na działce nr ew. 259/59 w miejscowości Wylewa
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podemszczyzna, Puchacze, Świdnica w gm.Horyniec Zdrój
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku magazynowo-garażowego na działkach nr ew. 1136/3, 1136/4 w miejscowości Podlesie
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku inwentarskiego – kurnik do ekologicznego chowu kur niosek w Łapajówce
 • Opinia geotechniczna dla budowy hali produkcyjnej na terenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Golbalux” Sp. z o.o. w Wiązownicy
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla rozbudowy wielopokoleniowego parku wypoczynku, sportu i rekreacji przy ul.Bohaterów Getta w Przemyślu
 • Opinia geotechniczna dla rozbudowy zakładu „Sipeko” na działce nr ew. 34/25 w Makowisku
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku szatniowego przy boisku sportowym w Łowcach na działce nr ew. 255/2
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku usługowo-handlowego z częścią produkcyjną w miejscowości Widna Góra na działkach nr ew. 670/9, 670/10
 • Opinia geotechniczna dla budowy zbiorników wodnych w Łukawcu na działce nr ew. 1668
 • Opinia geotechniczna dla budowy przepompowni przy ul.Przemysłowej w Lubaczowie
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynków SKP do 3,5 , warsztatu oraz myjni samoobsługowej przy ul.Zielińskiego w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Orzechowcach gm.Żurawica
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy studni rozdzielczej z drenażem rozsączającym na działce nr ew. 1128/5 w Kowalówce
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy hali magazynowej w Szówsku
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej – tłoczni os. Ogrody w Biłgoraju
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ciosmy
 • Opinia geotechniczna dla nadbudowy i rozbudowy budynku przychodni ALMED przy ul.Grunwaldzkiej w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im.Mikołaja Kopernika w Kramarzówce

2015

 • Nadzór geologiczny na budowie Parku Sprzętu na Jednostce Wosjkowej 4929 w Dęblinie
 • Nadzór geologiczny przy wierceniu pali wielkośrednicowych dla przebudowy mostu drewnianego na trwały o nośności 50 ton w miejscowości Węgierka
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy budynku kancelarii i sali edukacyjnej w Leśnictwie Kolonia w Starym Siole
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy budynku stoalrnii na działce nr ew. 1029 w Nadrzeczu gm.Biłgoraj
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy sieci wodociągowej w Hoszni Abramowskiej i Majdanie Abramowskim gm.Goraj
 • Nadzór geotechniczny na rozbudowie Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul.3-go Maja w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy kładki przez rzekę Wiar w Rybotyczach
 • Nadzór geotechniczny na budowie hali magazynowej Kazar Footwear przy ul.Lwowskiej w Przemyślu
 • Opinia geotechniczna dla rozbudowy budynku na terenie Euroservice ZPT w Surochowie
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Trynitarskiej w Mielcu
 • Nadzór geotechniczny na budowie mostu w miejscowości Krzywcza
 • Nadzór geologiczny przy wykonywaniu pali na budowie kładki w Przemyślu
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy trybun stadionu oraz budynku domu kultury na działce nr ew.1010/10 w Starym Mieście
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy świetlicy wiejskiej na działkach nr ew. 2016/3, 2016/4, 2016/1 w Laszkach
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy Szpitala przy ul.Kościuszki w Jarosławiu
 • Nazdzór geotechniczny na budowie hali Pannatoni w Jasionce
 • Dokumentacja geologiczna wykonania piezometrów P-1, P-2, P-3 do monitoringu wód podziemnych na działce nr ew. 68/56 w Leżajsku
 • Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne na działce nr ew. 1220/4 w Tarnobrzegu
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy budynku handlowo-usługowego na działkach nr ew. 541, 542 w Adamówce
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla przebudowy placu Nadleśnictwa Dynów, działka nr ew. 5784/5
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1810 w Jodłówce
 • Ekspertyza geotechniczna stanu zagęszczenia grobli wokół zalewu w Janowie Lubelskim
 • Opinia geotechniczna dla przebudowy ul.Zamkowej w Pruchniku
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy dwóch hal produkcyjnych na działce nr ew. 1201/1 w Starym Mieście
 • Geotechniczne warunki posadowienia ustalające warunki gruntowo-wodne dla budowy stacji paliw, budynku handlowego oraz hotelowego w miejscowości Mokra
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla przebudowy i nadbudowy budynku stacji Przeworsk wąskotorowa dz. nr ew. 5650/1
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy hali produkcyjno-magazynowej na działce nr ew. 289/7 w Zadąbrowiu
 • Obsługa geologiczna przebudowy i rozbudowy oczyszcalni ścieków w miejscowości Wierzbna gm.Pawłosiów
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku handlowo-usługowego na działce nr ew. 2682 w Jarosławiu przy ul.Podzamcze
 • Obsługa geologiczna budowy hali SOKOŁÓW S.A. w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy parkingu w Lubaczowie, działki nr ew. 3575/63, 3575/65, 3575/66
 • Geotechniczna i geologiczna obsługa przebudowy mostu kolejowego stalowego w km. 167,561 na linii Lublin-Przeworsk
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku oczyszczalni ścieków na terenie gazowni w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy hal produkcyjno-magazynowych z częścią socjalną na działkach nr ew. 14/12, 14/27 w Brzozowie
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku lecznicy dla zwierząt na działce nr ew. 1055/2, 1055/3 w Szówsku
 • Projekt robót geologicznych na wykonanie piezometrów P-1, P-2, P-3 do monitoringu wód podziemnych dla projektowanej stacji paliw na działce nr ew. 68/56 w Leżajsku
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku warsztatowego przy ul.Witosa w Brzozowie
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla przebudowy przepsustów w Nadleśnictwie Krasiczyn
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy poszerzenia mostu w miejscowości Prałkowce gm.Krasiczyn
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Zamojskiej w Biłgoraju
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku mieszkalno-handlowego w Szozdach

2014

 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy drogi leśnej w Leśnictwie Radawa
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku biurowo-magazynowego prz ul.Flisackiej w Jarosławiu
 • Geotechniczne warunki posadowienia określające warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku wielorodzinnego przy ul.Skorupki w Przemyślu
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej rozbudowy Zakładu Transmission Systems w Jasionce na terenie BorgWarner Poland
 • Nadzór geologiczny na budowie mostu kolejowego stalowego w miejscowości Tryńcza
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy kładki pieszo-rowerowej w Żabnie gm.Radomyśl nad Sanem
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku mieszkalno-usługowego przy ul.Krzeszowskiej w Biłgoraju
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla przebudowy budynku mieszkalnego przy ul.Władycze w Przemyślu
 • Projekt Robót Geologicznych i Dokumentcja hydrogeologiczna dla ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych dla Zakładu przetwórstwa mięsnego „SZAREK”
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy sali gimnastycznej w Biedaczowie
 • Nadzór geologiczny na budowie budynku wielorodzinnego przy ul.Reymonta w Jarosławiu
 • Badania geologiczne pod budowę drenażu przy kompleksie zabytkowym pałacu w Medyce
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla nadbudowy i rozbudowy budynku produkcyjnego SOKOŁÓW S.A. w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Małopolskim
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy mostu na Sanie w Chyrzynie w ramach projektu: „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – województwo podkarpackie w systemie zaprojektuj i zbuduj”
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybotycze gm.Fredropol
 • Ekspertyza geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla wzmocnienia fundamentów budynku przy ul.Basztowej 17 w Przemyślu
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Kazex Plus w Rzeszowie
 • Obsługa geologiczna budowy zbiornika przeciwpowodziowego „Kańczuga” w miejscowości Siedleczka
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy hali magazynowej z infrastrukturą na terenie Sanex Sp. z o.o. w Muninie
 • Opinia geotechniczna dla budowy chodnika wzdłuż DK 77 w miejscowości Tryńcza
 • Opinia geotechniczna dla budowy myjni pojazdów wojskowych kołowych i gąsienicowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie jednostki wojskowej w Żurawicy
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Hrebenne z rozbudową skrzyżowania w Lubaczowie
 • Opinia geotechniczna dla budowy zaplecza stadionu w Pełkiniach
 • Opinia geotechniczna dla przebudowy budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na remizę w Wierzbnej
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy budynku biurowego w Surochowie na terenie ZPT Euroservice
 • Opinia geotechniczna dla rozbudowy budynku Caritas w Leżajsku
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy Centrum Technicznego w Jasionce na terenie BorgWarner Poland
 • Opinia geotechniczna dla budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka w miejscowości Śliwnica
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy silosów na działkach nr ew. 1597/9, 1597/12 w Radymnie
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy fermy drobiu w Leżachowie
 • Projekt Robót Geologicznych dla budowy fermy drobiu w Leżachowie
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy fermy drobiu w Leżachowie
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy budynku gospodarczo-magazynowego w Nizinach gm.Orły
 • Obsługa geologiczna budowy amfiteatru w Horyńcu Zdroju
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla przebudowy przepustu na działce nr ew. 3401 w Krzemienicy
 • Opinia geotechniczna dla rozbudowy budynku wystawienniczo-handlowego z częścią magazynową przy ul.Morawskiej w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna dla rozbudowy budynku biurowego przy ul.Poniatowskiego w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla zespołu basenów otwartych z zapleczem w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul.Ofiar Katynia w Lubaczowie
 • Nadzór geologiczny na budowie budynku wielorodzinnego przy ul.Lwowskiej w Przemyślu
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Tuligłowach
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku Centrum Rehabilitacji w Rokietnicy
 • Badania geologiczne na potrzeby wykonania Raportu oddziaływania na środowisko na żwirowni WYSOCK
 • Opinia geotechniczna dla rozbudowy budynku remizy w Tereszpolu-Zaorendzie, działka nr ew. 2572/2
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku Banku Spółdzielczego w Oleszycach, dz. nr ew.378/7
 • Nadzór geologiczny na budowie obiektów dla rewitalizacji parku zdrojowego w Horyńcu Zdroju
 • Nadzór geologiczny nad budową budynku wielorodzinnego przy ul.Reymonta w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna dla rozbudowy budynku Aktywności Zawodowej na działce nr ew. 3094/10 przy ul.3-go Maja w Jarosławiu
 • Nadzór geologiczny na budowie budynków wielorodzinnych przy ul.Modrzewiowej w Nisku
 • Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych dla budowy stacji przekźnikowej na działce nr ew. 26/3 w Jureczkowej22

2013

 • Opinia geotechniczna dla budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pawłosiów
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla przebudowy placu i zagospodarowanie terenu wokół siedziby Nadleśnictwa Krasiczyn w Przemyślu
 • Dokumentacja geologiczna z likwidacji studni głębinowej S-1 na ujęciu wody podziemnej przy ul.Reymonta w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Bieszczadzkiej w Przemyślu
 • Opinia geotechniczna dla budowy silosów rolniczych w Różańcu Drugim
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku mieszkalnego wraz z przydomową oczyszczalnią przy ul.Kolaniki w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy siedmiu domów jednorodzinnych przy ul.Raszyńskiej w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla przebudowy przepustu drogowego w ciągu ulicy Zwierzynieckiej w Jarosławiu
 • Projekt robót geologicznych – budowa ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na terenie Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „Szarek” w miejscowości Widna Góra
 • Ekspertyza geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie posadowienia sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wyszatycach
 • Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla budowy garaży i parkingu na terenie gazowni w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku pensjonatu w miejscowości Rajskie
 • Opinia geotechniczna dla budowy świetlicy w Wietlinie III
 • Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego w rejonie muru oporowego przy ul.Podgórze w Jarosławiu
 • Opinie geotechniczne dla budowy budynku magazynowego, mroźni oraz przebudowy budynku administracyjnego – portierni na terenie Zakładów Mięsnych w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych dla przebudowy drogi leśnej Kuźmina-Leszczawka w Nadleśnictwie Bircza
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy ciągu drogowo-pieszego w Muninie
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla przebudowy drogi nr ew. 769 w miejscowości Gwizdów gm.Leżajsk
 • Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku produkcyjno-usługowego w Rozborzu Długim
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla dobudowy i przebudowy budynku szatni klubu LKS Azalia w Brzózie Królewskiej
 • Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla budowy Domu Seniora w Budach Łańcuckich
 • Opinia geotechniczna dla budowy kaplicy cmentarnej w Boratynie
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod rozbudowę boiska w Jankowicach
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod rozbudowę boiska w Dobkowicach
 • Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych dla budowy drogi leśnej w Leśnictwie Hadle Szklarskie
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy budynku Rodzinnego Domu Pomocy przy ul.Wilsona w Jarosławiu
 • Projekt robót geologicznych dla likwidacji studni głębinowej przy ul. Reymonta w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Reymonta w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku handlowego w Wierzbnej
 • Opinie geotechniczne dla budowy dróg leśnych oraz odbudowy rowów melioracyjnych w Nadleśnictwie Jarosław
 • Opinia geotechniczna dla budowy hali usługowo-magazynowej w Tarnogrodzie
 • Opinie geotechniczne dla rozbudowy dróg leśnych w Leśnictwie Czerwona Wola
 • Opinia geotechniczna dla rozbudowy budynku przedszkola samorządowego w Oleszycach
 • Opinia geotechniczna dla posadowienia zbiorników na olej na terenie Euroservice ZPT w Surochowie
 • Opinia geotechniczna dla przebudowy drogi leśnej w Leśnictwie Witoldówka
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu

2012

 • Opinia geotechniczna dla ekspertyzy stanu technicznego muru oporowego przy ul. Podgórze w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy osiedla domów jednorodzinnych w Sobiecinie
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb ekspertyzy konstrukcyjnej budynku mieszkalnego przy ul.Dekerta 7 w Przemyślu
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku usługowo-handlowego przy ul.Baziaka w Lubaczowie
 • Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych w rejonie muru Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna dla budowy Izby Pamięci z wielofunkcyjną salą ekspozycyjną z zapleczem i sanitariatami w Starzawie Rybnej
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy boksów na stłuczkę na terenie Huty Szkła w Jarosławiu
 • Opoinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy targowiska miejskiego w Lubaczowie
 • Opinia geotechniczna dla przebudowy hali na działce o nr ew. 481 w Poniatowej
 • Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych dla kamienicy przy ul.Czarnieckiego 2 w Jarosławiu
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego budynku zakładu usług pogrzebowych przy ul.Cmentarnej w Jarosławiu
 • Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanych wielofunkcyjnych boisk „Orlik” w Boratynie
 • Projekt robót geologicznych dla budowy monitoringu wód podziemnych dla stacji paliw w miejscowości Pełkinie
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla budowy hali tartacznej w miejscowości Długi Kąt
 • Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy budynku przy ul.Grodzkiej 8 w Przemyślu
 • Projekt robót geologicznych dla budowy monitoringu wód podziemnych dla stacji paliw przy ul.Kruhel Pełkiński w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna dla potrzeb przebudowy płyty rynku w Lubaczowie
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej stacji paliw przy ul.Kruhel Pełkiński
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla rozbudowy budynku wielofunkcyjnego w Kramarzówce
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie stacji elektroenergetycznej 110/30/15kV w Żurawicy
 • Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku „ZOL” Jagiełła w miejscowości Jagiełła

2011

 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie budowy Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Zielony Zakątek” w Radawie
 • Operat wodno-prawny na pobór wód z utworów czwartorzędowych w m.Wola Roźwienicka gm.Roźwienica
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie przebudowy budynku OREW w Oleszycach
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająwa warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego budynku handlowo-usługowego w Leżajsku, dz. nr 3532/1
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego Centrum Technicznego w Jasionce
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne przy ul.Monte Cassino w Przemyślu
 • Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w miejscowości Chałupki Dębniańskie
 • Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne. Kładka dla pieszych w Duńkowiczkach gm.Orły
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy zakładu uzdatniania stłuczki szklanej w Pełkiniach k/Jarosławia
 • Ekspertyza hydrogeologiczna – analiza możliwości ujęcia wody podziemnej w Woli Węgierskiej gm.Roźwienica
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne. Budynek handlowo-usługowy, budynek magazynowy w Szówsku
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy budynków wielorodzinnych przy ul.Skarbowskiego w Jarosławiu
 • Projekt prac geologicznych dla budowy budynków wielorodzinnych przy ul.Skarbowskiego w Jarosławiu
 • Projekt prac geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanego zakładu uzdatniania stłuczki szklanej w Pełkiniach k/Jarosławia
 • Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Starym Mieście
 • Projekt badań hydrogeologicznych – rozbudowa ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w Woli Roźwienickiej
 • Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego ogólnodostępnego kompleksu boisk „Orlik” w Zamiechowie
 • Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego budynku usługowo-handlowego w Tuczempach
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej wytwórni mas bitumicznych w Jarosławiu
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego zajazdu – domu weselnego w Bachórzu
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego systemu kontroli radiometrycznej na przejściu granicznym w Medyce
 • Dokumantacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego systemu kontroli radiometrycznej na przejściu granicznym w Korczowej
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w miejscu projektowanego hotelu przy ul.Sobieskiego w Jarosławiu
 • Projekt prac geologicznych dla budowy hotelu przy ul.Sobieskiego w Jarosławiu
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku usługowego przy ul.Słowackiego w Radymnie
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku handlowo-usługowego przy ul.Cegielnianej w Jarosławiu

GALERIA

Zobacz jak pracujemy

KONTAKT

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

GEOPIOM

Usługi Geologiczne

Piotr Marmuźniak

ul. Dąbrowskiego 17

37-500 Jarosław

tel. (16) 627-30-05

tel. kom.: 507-543-649

NIP: 792-208-86-27

REGON: 180623141

CEIDG

Oddział terenowy w Sanoku

Mateusz Reynolds

727 659 069

FORMULARZ KONTAKTOWY