2014

 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy drogi leśnej w Leśnictwie Radawa
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku biurowo-magazynowego prz ul.Flisackiej w Jarosławiu
 • Geotechniczne warunki posadowienia określające warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku wielorodzinnego przy ul.Skorupki w Przemyślu
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej rozbudowy Zakładu Transmission Systems w Jasionce na terenie BorgWarner Poland
 • Nadzór geologiczny na budowie mostu kolejowego stalowego w miejscowości Tryńcza
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy kładki pieszo-rowerowej w Żabnie gm.Radomyśl nad Sanem
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku mieszkalno-usługowego przy ul.Krzeszowskiej w Biłgoraju
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla przebudowy budynku mieszkalnego przy ul.Władycze w Przemyślu
 • Projekt Robót Geologicznych i Dokumentcja hydrogeologiczna dla ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych dla Zakładu przetwórstwa mięsnego „SZAREK”
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy sali gimnastycznej w Biedaczowie
 • Nadzór geologiczny na budowie budynku wielorodzinnego przy ul.Reymonta w Jarosławiu
 • Badania geologiczne pod budowę drenażu przy kompleksie zabytkowym pałacu w Medyce
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla nadbudowy i rozbudowy budynku produkcyjnego SOKOŁÓW S.A. w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Małopolskim
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy mostu na Sanie w Chyrzynie w ramach projektu: „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – województwo podkarpackie w systemie zaprojektuj i zbuduj”
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybotycze gm.Fredropol
 • Ekspertyza geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla wzmocnienia fundamentów budynku przy ul.Basztowej 17 w Przemyślu
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Kazex Plus w Rzeszowie
 • Obsługa geologiczna budowy zbiornika przeciwpowodziowego „Kańczuga” w miejscowości Siedleczka
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy hali magazynowej z infrastrukturą na terenie Sanex Sp. z o.o. w Muninie
 • Opinia geotechniczna dla budowy chodnika wzdłuż DK 77 w miejscowości Tryńcza
 • Opinia geotechniczna dla budowy myjni pojazdów wojskowych kołowych i gąsienicowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie jednostki wojskowej w Żurawicy
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Hrebenne z rozbudową skrzyżowania w Lubaczowie
 • Opinia geotechniczna dla budowy zaplecza stadionu w Pełkiniach
 • Opinia geotechniczna dla przebudowy budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na remizę w Wierzbnej
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy budynku biurowego w Surochowie na terenie ZPT Euroservice
 • Opinia geotechniczna dla rozbudowy budynku Caritas w Leżajsku
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy Centrum Technicznego w Jasionce na terenie BorgWarner Poland
 • Opinia geotechniczna dla budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka w miejscowości Śliwnica
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy silosów na działkach nr ew. 1597/9, 1597/12 w Radymnie
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy fermy drobiu w Leżachowie
 • Projekt Robót Geologicznych dla budowy fermy drobiu w Leżachowie
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy fermy drobiu w Leżachowie
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy budynku gospodarczo-magazynowego w Nizinach gm.Orły
 • Obsługa geologiczna budowy amfiteatru w Horyńcu Zdroju
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla przebudowy przepustu na działce nr ew. 3401 w Krzemienicy
 • Opinia geotechniczna dla rozbudowy budynku wystawienniczo-handlowego z częścią magazynową przy ul.Morawskiej w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna dla rozbudowy budynku biurowego przy ul.Poniatowskiego w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla zespołu basenów otwartych z zapleczem w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul.Ofiar Katynia w Lubaczowie
 • Nadzór geologiczny na budowie budynku wielorodzinnego przy ul.Lwowskiej w Przemyślu
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Tuligłowach
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku Centrum Rehabilitacji w Rokietnicy
 • Badania geologiczne na potrzeby wykonania Raportu oddziaływania na środowisko na żwirowni WYSOCK
 • Opinia geotechniczna dla rozbudowy budynku remizy w Tereszpolu-Zaorendzie, działka nr ew. 2572/2
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku Banku Spółdzielczego w Oleszycach, dz. nr ew.378/7
 • Nadzór geologiczny na budowie obiektów dla rewitalizacji parku zdrojowego w Horyńcu Zdroju
 • Nadzór geologiczny nad budową budynku wielorodzinnego przy ul.Reymonta w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna dla rozbudowy budynku Aktywności Zawodowej na działce nr ew. 3094/10 przy ul.3-go Maja w Jarosławiu
 • Nadzór geologiczny na budowie budynków wielorodzinnych przy ul.Modrzewiowej w Nisku
 • Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych dla budowy stacji przekźnikowej na działce nr ew. 26/3 w Jureczkowej22