2013

 • Opinia geotechniczna dla budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pawłosiów
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla przebudowy placu i zagospodarowanie terenu wokół siedziby Nadleśnictwa Krasiczyn w Przemyślu
 • Dokumentacja geologiczna z likwidacji studni głębinowej S-1 na ujęciu wody podziemnej przy ul.Reymonta w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Bieszczadzkiej w Przemyślu
 • Opinia geotechniczna dla budowy silosów rolniczych w Różańcu Drugim
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku mieszkalnego wraz z przydomową oczyszczalnią przy ul.Kolaniki w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy siedmiu domów jednorodzinnych przy ul.Raszyńskiej w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla przebudowy przepustu drogowego w ciągu ulicy Zwierzynieckiej w Jarosławiu
 • Projekt robót geologicznych – budowa ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na terenie Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „Szarek” w miejscowości Widna Góra
 • Ekspertyza geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie posadowienia sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wyszatycach
 • Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla budowy garaży i parkingu na terenie gazowni w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku pensjonatu w miejscowości Rajskie
 • Opinia geotechniczna dla budowy świetlicy w Wietlinie III
 • Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego w rejonie muru oporowego przy ul.Podgórze w Jarosławiu
 • Opinie geotechniczne dla budowy budynku magazynowego, mroźni oraz przebudowy budynku administracyjnego – portierni na terenie Zakładów Mięsnych w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych dla przebudowy drogi leśnej Kuźmina-Leszczawka w Nadleśnictwie Bircza
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy ciągu drogowo-pieszego w Muninie
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla przebudowy drogi nr ew. 769 w miejscowości Gwizdów gm.Leżajsk
 • Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku produkcyjno-usługowego w Rozborzu Długim
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla dobudowy i przebudowy budynku szatni klubu LKS Azalia w Brzózie Królewskiej
 • Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla budowy Domu Seniora w Budach Łańcuckich
 • Opinia geotechniczna dla budowy kaplicy cmentarnej w Boratynie
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod rozbudowę boiska w Jankowicach
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod rozbudowę boiska w Dobkowicach
 • Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych dla budowy drogi leśnej w Leśnictwie Hadle Szklarskie
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy budynku Rodzinnego Domu Pomocy przy ul.Wilsona w Jarosławiu
 • Projekt robót geologicznych dla likwidacji studni głębinowej przy ul. Reymonta w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Reymonta w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku handlowego w Wierzbnej
 • Opinie geotechniczne dla budowy dróg leśnych oraz odbudowy rowów melioracyjnych w Nadleśnictwie Jarosław
 • Opinia geotechniczna dla budowy hali usługowo-magazynowej w Tarnogrodzie
 • Opinie geotechniczne dla rozbudowy dróg leśnych w Leśnictwie Czerwona Wola
 • Opinia geotechniczna dla rozbudowy budynku przedszkola samorządowego w Oleszycach
 • Opinia geotechniczna dla posadowienia zbiorników na olej na terenie Euroservice ZPT w Surochowie
 • Opinia geotechniczna dla przebudowy drogi leśnej w Leśnictwie Witoldówka
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu