2012

 • Opinia geotechniczna dla ekspertyzy stanu technicznego muru oporowego przy ul. Podgórze w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy osiedla domów jednorodzinnych w Sobiecinie
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb ekspertyzy konstrukcyjnej budynku mieszkalnego przy ul.Dekerta 7 w Przemyślu
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku usługowo-handlowego przy ul.Baziaka w Lubaczowie
 • Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych w rejonie muru Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna dla budowy Izby Pamięci z wielofunkcyjną salą ekspozycyjną z zapleczem i sanitariatami w Starzawie Rybnej
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy boksów na stłuczkę na terenie Huty Szkła w Jarosławiu
 • Opoinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy targowiska miejskiego w Lubaczowie
 • Opinia geotechniczna dla przebudowy hali na działce o nr ew. 481 w Poniatowej
 • Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych dla kamienicy przy ul.Czarnieckiego 2 w Jarosławiu
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego budynku zakładu usług pogrzebowych przy ul.Cmentarnej w Jarosławiu
 • Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanych wielofunkcyjnych boisk „Orlik” w Boratynie
 • Projekt robót geologicznych dla budowy monitoringu wód podziemnych dla stacji paliw w miejscowości Pełkinie
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla budowy hali tartacznej w miejscowości Długi Kąt
 • Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy budynku przy ul.Grodzkiej 8 w Przemyślu
 • Projekt robót geologicznych dla budowy monitoringu wód podziemnych dla stacji paliw przy ul.Kruhel Pełkiński w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna dla potrzeb przebudowy płyty rynku w Lubaczowie
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej stacji paliw przy ul.Kruhel Pełkiński
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla rozbudowy budynku wielofunkcyjnego w Kramarzówce
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie stacji elektroenergetycznej 110/30/15kV w Żurawicy
 • Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku „ZOL” Jagiełła w miejscowości Jagiełła