2016

 • Obsługa geotechniczna budowy stacji transformatorowej w miejscowości Młyny dz. nr ew. 123/60
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku magazynowego przy ul.Krakowskiej w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy budynku basenu w miejscowości Racławice na działce nr ew.784
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową w Starym Mieście na działce nr ew.3029/3
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku usługowego w miejscowości Nowe Sioło, dz. nr ew. 123/14
 • Opinia geotechniczna dla przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej na ul.Polnej w Biłgoraju
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy dwóch hal produkcyjnych na działce nr ew. 259/59 w miejscowości Wylewa
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podemszczyzna, Puchacze, Świdnica w gm.Horyniec Zdrój
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku magazynowo-garażowego na działkach nr ew. 1136/3, 1136/4 w miejscowości Podlesie
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku inwentarskiego – kurnik do ekologicznego chowu kur niosek w Łapajówce
 • Opinia geotechniczna dla budowy hali produkcyjnej na terenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Golbalux” Sp. z o.o. w Wiązownicy
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla rozbudowy wielopokoleniowego parku wypoczynku, sportu i rekreacji przy ul.Bohaterów Getta w Przemyślu
 • Opinia geotechniczna dla rozbudowy zakładu „Sipeko” na działce nr ew. 34/25 w Makowisku
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku szatniowego przy boisku sportowym w Łowcach na działce nr ew. 255/2
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku usługowo-handlowego z częścią produkcyjną w miejscowości Widna Góra na działkach nr ew. 670/9, 670/10
 • Opinia geotechniczna dla budowy zbiorników wodnych w Łukawcu na działce nr ew. 1668
 • Opinia geotechniczna dla budowy przepompowni przy ul.Przemysłowej w Lubaczowie
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynków SKP do 3,5 , warsztatu oraz myjni samoobsługowej przy ul.Zielińskiego w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Orzechowcach gm.Żurawica
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy studni rozdzielczej z drenażem rozsączającym na działce nr ew. 1128/5 w Kowalówce
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy hali magazynowej w Szówsku
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej – tłoczni os. Ogrody w Biłgoraju
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ciosmy
 • Opinia geotechniczna dla nadbudowy i rozbudowy budynku przychodni ALMED przy ul.Grunwaldzkiej w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im.Mikołaja Kopernika w Kramarzówce