2015

 • Nadzór geologiczny na budowie Parku Sprzętu na Jednostce Wosjkowej 4929 w Dęblinie
 • Nadzór geologiczny przy wierceniu pali wielkośrednicowych dla przebudowy mostu drewnianego na trwały o nośności 50 ton w miejscowości Węgierka
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy budynku kancelarii i sali edukacyjnej w Leśnictwie Kolonia w Starym Siole
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy budynku stoalrnii na działce nr ew. 1029 w Nadrzeczu gm.Biłgoraj
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy sieci wodociągowej w Hoszni Abramowskiej i Majdanie Abramowskim gm.Goraj
 • Nadzór geotechniczny na rozbudowie Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul.3-go Maja w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy kładki przez rzekę Wiar w Rybotyczach
 • Nadzór geotechniczny na budowie hali magazynowej Kazar Footwear przy ul.Lwowskiej w Przemyślu
 • Opinia geotechniczna dla rozbudowy budynku na terenie Euroservice ZPT w Surochowie
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Trynitarskiej w Mielcu
 • Nadzór geotechniczny na budowie mostu w miejscowości Krzywcza
 • Nadzór geologiczny przy wykonywaniu pali na budowie kładki w Przemyślu
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy trybun stadionu oraz budynku domu kultury na działce nr ew.1010/10 w Starym Mieście
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy świetlicy wiejskiej na działkach nr ew. 2016/3, 2016/4, 2016/1 w Laszkach
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy Szpitala przy ul.Kościuszki w Jarosławiu
 • Nazdzór geotechniczny na budowie hali Pannatoni w Jasionce
 • Dokumentacja geologiczna wykonania piezometrów P-1, P-2, P-3 do monitoringu wód podziemnych na działce nr ew. 68/56 w Leżajsku
 • Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne na działce nr ew. 1220/4 w Tarnobrzegu
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy budynku handlowo-usługowego na działkach nr ew. 541, 542 w Adamówce
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla przebudowy placu Nadleśnictwa Dynów, działka nr ew. 5784/5
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1810 w Jodłówce
 • Ekspertyza geotechniczna stanu zagęszczenia grobli wokół zalewu w Janowie Lubelskim
 • Opinia geotechniczna dla przebudowy ul.Zamkowej w Pruchniku
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy dwóch hal produkcyjnych na działce nr ew. 1201/1 w Starym Mieście
 • Geotechniczne warunki posadowienia ustalające warunki gruntowo-wodne dla budowy stacji paliw, budynku handlowego oraz hotelowego w miejscowości Mokra
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla przebudowy i nadbudowy budynku stacji Przeworsk wąskotorowa dz. nr ew. 5650/1
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy hali produkcyjno-magazynowej na działce nr ew. 289/7 w Zadąbrowiu
 • Obsługa geologiczna przebudowy i rozbudowy oczyszcalni ścieków w miejscowości Wierzbna gm.Pawłosiów
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku handlowo-usługowego na działce nr ew. 2682 w Jarosławiu przy ul.Podzamcze
 • Obsługa geologiczna budowy hali SOKOŁÓW S.A. w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy parkingu w Lubaczowie, działki nr ew. 3575/63, 3575/65, 3575/66
 • Geotechniczna i geologiczna obsługa przebudowy mostu kolejowego stalowego w km. 167,561 na linii Lublin-Przeworsk
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku oczyszczalni ścieków na terenie gazowni w Jarosławiu
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy hal produkcyjno-magazynowych z częścią socjalną na działkach nr ew. 14/12, 14/27 w Brzozowie
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku lecznicy dla zwierząt na działce nr ew. 1055/2, 1055/3 w Szówsku
 • Projekt robót geologicznych na wykonanie piezometrów P-1, P-2, P-3 do monitoringu wód podziemnych dla projektowanej stacji paliw na działce nr ew. 68/56 w Leżajsku
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku warsztatowego przy ul.Witosa w Brzozowie
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla przebudowy przepsustów w Nadleśnictwie Krasiczyn
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy poszerzenia mostu w miejscowości Prałkowce gm.Krasiczyn
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Zamojskiej w Biłgoraju
 • Opinia geotechniczna dla budowy budynku mieszkalno-handlowego w Szozdach