2011

 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie budowy Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Zielony Zakątek” w Radawie
 • Operat wodno-prawny na pobór wód z utworów czwartorzędowych w m.Wola Roźwienicka gm.Roźwienica
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie przebudowy budynku OREW w Oleszycach
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająwa warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego budynku handlowo-usługowego w Leżajsku, dz. nr 3532/1
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego Centrum Technicznego w Jasionce
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne przy ul.Monte Cassino w Przemyślu
 • Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w miejscowości Chałupki Dębniańskie
 • Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne. Kładka dla pieszych w Duńkowiczkach gm.Orły
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy zakładu uzdatniania stłuczki szklanej w Pełkiniach k/Jarosławia
 • Ekspertyza hydrogeologiczna – analiza możliwości ujęcia wody podziemnej w Woli Węgierskiej gm.Roźwienica
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne. Budynek handlowo-usługowy, budynek magazynowy w Szówsku
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy budynków wielorodzinnych przy ul.Skarbowskiego w Jarosławiu
 • Projekt prac geologicznych dla budowy budynków wielorodzinnych przy ul.Skarbowskiego w Jarosławiu
 • Projekt prac geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanego zakładu uzdatniania stłuczki szklanej w Pełkiniach k/Jarosławia
 • Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Starym Mieście
 • Projekt badań hydrogeologicznych – rozbudowa ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w Woli Roźwienickiej
 • Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego ogólnodostępnego kompleksu boisk „Orlik” w Zamiechowie
 • Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego budynku usługowo-handlowego w Tuczempach
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej wytwórni mas bitumicznych w Jarosławiu
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego zajazdu – domu weselnego w Bachórzu
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego systemu kontroli radiometrycznej na przejściu granicznym w Medyce
 • Dokumantacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego systemu kontroli radiometrycznej na przejściu granicznym w Korczowej
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w miejscu projektowanego hotelu przy ul.Sobieskiego w Jarosławiu
 • Projekt prac geologicznych dla budowy hotelu przy ul.Sobieskiego w Jarosławiu
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku usługowego przy ul.Słowackiego w Radymnie
 • Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne dla budowy budynku handlowo-usługowego przy ul.Cegielnianej w Jarosławiu